Portfolio > Celestial Orifice

celestial frames that we can't see
celestial frames that we can't see
oil on canvas
60" x 48"
2017