Portfolio > Celestial Orifice

she is older than sight
she is older than sight
oil on canvas
20" x16"
2017